Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Matlu ry

Matlu on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Näiltä sivuilta löydät tietoa Matlusta sekä sen jäsenjärjestöistä. Jokainen jäsenjärjestön jäsen on tervetullut mukaan Matlun toimintaan edistämään järjestöjen välistä yhteistyötä!

Parhaiten Matlun toimintaan pääsee mukaan seuraamalla facebook-ryhmää sekä matlu-list-sähköpostilistaa. Sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä (ilman otsikkoa) viesti "subscribe matlu-list" osoitteeseen majordomo@helsinki.fi.

Mikä Matlu on?

Keitä Matlu on?

Miten Matlu toimii?

Keneltä kysyä?