Matlu on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Näiltä sivuilta löydät ajankohtaista tietoa Matlun ja jäsenjärjestöjen toiminnasta - tapahtumista, bileistä, kokouksista ja muista ajankohtaisista asioista. Jokainen jäsenjärjestön jäsen on tervetullut mukaan Matlun toimintaan edistämään järjestöjen välistä yhteistyötä! Matlussa viihtyvät niin bilejärjestelyihin orientoituneet aktiivit kuin yliopistohallinnon opiskelijaedustajat, hallopedit.

Yleistä tietoa Matlusta

Mikä Matlu on?

 • Matlu on vuonna 1994 perustettu matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö.
 • Edunvalvontaa hoidetaan lähinnä tiedekuntahallinnon tasolla ja siihen liittyviä tehtäviä ovat mm. opiskelijajäsenten nimittämiset joihinkin laitos- ja tiedekuntakohtaisiin luottamustehtäviin, opiskeluun liittyviin epäkohtiin puuttuminen sekä opiskeluympäristön kehittäminen.
 • Yhteistyö tarkoittaa lähinnä jäsenjärjestöjen jäsenten tapaamisia - kokouksista saunailtoihin ja bileisiin.

Keitä Matlu on?

 • Matlun varsinaisia jäseniä ovat järjestöt, välillisiä puolestaan kaikki jäsenjärjestöihin liittyneet opiskelijat.
 • Jokaisella jäsenjärjestöllä on Matlun hallituksessa yksi edustaja sekä tälle varaedustaja. Jäsenjärjestöt valitsevat edustajansa itse.
 • Matlun hallitukseen voidaan valita myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole ainejärjestönsä matlu-edustajia.
 • Matlun hallitus noudattaa melko samantyyppistä koostumusta kuin tavallistenkin ainejärjestöjen päättävät elimet. Tämän hetken hallituksessa erillisiä virkoja ja toimia ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri, tiedottaja, graafikko, opintovastaava, www-vastaava, Leppätalokomitean puheenjohtaja, isäntä, klusterivastaava, bilevastaava, vuosijuhlamestari, HYY-vastaava, ympäristövastaava, yhdenvertaisuusvastaava ja kulttuurivastaava.

Miten Matlu toimii?

 • Hallitus kokoontuu noin kolmen viikon välein. Kokoukset ovat avoimia kaikille. Yhdistyksen kokouksia on kaksi kertaa vuodessa. Uusi hallitus valitaan syksyisin pidettävässä syyskokouksessa.
 • Yhteydet tiedekuntaan ja HYY:n suuntaan hoidetaan pääasiassa hallinto- ja HYY-vastaavien kautta. Käytännössä hyödynnetään myös laajempaa suhdeverkostoa.
 • Edunvalvontaa hoidetaan erinäisin lausunnoin ja kannanotoin - Viihdepuolta edustavat 2-3 kertaa vuodessa järjestettävät tiedekuntabileet. Lisäksi Matlu järjestää jäsenjärjestöjen saunailtoja ja megasuunnistuksia. Uusiin ideoihin suhtaudutaan pääsääntöisen suopeasti.
 • Toiminnastaan Matlu tiedottaa sähköpostilistoilla, jäsenjärjestöjen lehdissä, Ylioppilaslehden järjestöpalstalla sekä kotisivuillaan. Syksyllä 2004 alkoi myös ilmestyä Matlun oma tiedotuslehtinen, joka löytyy jäsenjärjestöjen ilmoitustauluilta.

Keneltä kysyä?

 • Jos tutustuminen matemaattis-luonnontieteellisten alojen opiskelijoihin kiinnostaa (verkostoja kannattaa luoda ja poikkitieteellisiä keskusteluita käydä aina), on Matlu mitä mainioin instanssi toteuttaa kiinnostustaan.
 • Myös yliopistohallinnosta kiinnostuneet ja vaikutushaluiset yksilöt löytävät Matlusta yllättävänkin paljon monipuolisia toimintamahdollisuuksia.
 • Vähäisenkin kiinnostuksen herätessä kannattaa siis ottaa yhteyttä. Matlun puheenjohtajana toimii Toni Karvonen ja varapuheenjohtajana Anton Saressalo. Yhteyttä voi ottaa suoraan heihin tai oman järjestön Matlu-vastaavaan.