Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Matlu ry

Matlu on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Näiltä sivuilta löydät tietoa Matlusta sekä sen jäsenjärjestöistä. Jokainen jäsenjärjestön jäsen on tervetullut mukaan Matlun toimintaan edistämään järjestöjen välistä yhteistyötä!

Parhaiten Matlun toimintaan pääsee mukaan seuraamalla facebook-ryhmää sekä matlu-list-sähköpostilistaa. Sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä (ilman otsikkoa) viesti subscribe matlu-list osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Sähköpostilistalle lähetetään ajankohtaista tietoa Matlua, sekä sen jäsenjärjestöjä koskien.


Ajankohtaista

Matlun kulunkorvauslomake löytyy nyt sähköisenä tämän linkin takaa.


Mikä Matlu on?

Matlu on vuonna 1994 perustettu matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö.

Matlun ydintoimintaa on tiedekuntatason edunvalvonta. Aktiivinen yhteydenpito tiedekunnan henkilökuntaan, hallinnon opiskelijaedustajiin sekä ylioppilaskuntaan mahdollistavat nopean ja kattavan tiedonkulun. Viime vuosina tärkeäksi keskustelufoorumiksi on vakiintunut tiedekuntasauna, jossa henkilökunta ja ainejärjestöjen edustajat pääsevät keskustelemaan opintoasioista rennossa tunnelmassa. Lisää edunvalvonnasta.

Matlun rooli yhteistyöjärjestönä näkyy lukuisissa oppiaine- ja tiedekuntarajat ylittävissä tapahtumissa. Vuosittaisiin tapahtumiin lukeutuu MEGAsuunnistus, joukkoliikenne-sekä useita bileitä ja sitsejä. Lisätietoja tapahtumakalenterissa.

Matlu toimii myös Domus Gaudiumilla sijaitsevan Matlu-klusterin ylläpitäjäjärjestönä. Kerhotilaa hallinnoi erillinen leppätalokomitea. Katso varauskalenteri.


Keitä Matlu on?

Matlun varsinaisia jäseniä ovat järjestöt, välillisiä puolestaan kaikki jäsenjärjestöihin liittyneet opiskelijat.

Toimeenpaneva elin on hallitus, joka koostuu 8-18 jäsenjärjestöjen jäsenistä. Halituspaikkoja pyritään jakamaan mahdollisimman laajasti kaikkien tiedekunnan oppiaineiden opiskelijoille. Hallituksen lisäksi toimintaa tukevat myös virkailijat sekä jäsenjärjestöjen aktiivit. Hallitus ja virkailijat.


Miten Matlu toimii?

Matlun hallitus kokoustaa noin kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille ja niistä tiedotetaan matlun sähköpostilistalla. Kokouspaikkana toimii useimmiten Matlu-klusteri.


Keneltä kysyä?

Matlun toimintaan voi tulla mukaan milloin tahansa. Matlussa pääsee helposti mukaan poikkitieteelliseen toimintaan, jossa löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Olemme myös avoimia uusille tapahtuma- ja toimintaideoille.

Lisätietoja keneltä tahansa hallituksen jäseneltä, erityisesti puheenjohtajalta: pj@matlu.fi